Elif Baybuğa

elifbaybuga3

Uzmanlık Alanları: Bireysel ve Grup Psikoterapisi, Yetişkin Psikoterapisi, Çocuk Psikodraması ve Ergen Terapisi, Psikodrama Yaşamtı Gruparı

1995 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden Psikolog unvanıyla mezun olmuştur. Yüksek Lisansını Yeditepe Üniversitesinde tamamlamıştır. İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nden  grup eğitimleri  almış ve Marmara Üniversitesi’nde grup terapileri yapmıştır. Psikodrama ile okullarda ergenlerin sorunlarıyla başa çıkabilme, çatışmalarını yönetmeye ve sınav kaygısına yönelik grup çalışmaları yapmıştır. Eğitim kurumlarında Anne Eğitimlerini sürdürmektedir. Bütüncül Psikoterapi Enstitüsünde eğitim almıştır. BAYBUĞA; SEPİ uluslararası kongresinde Ergenler hakkında makale sunmuştur. İstanbul Psikoterapi Enstitüsü Anadolu Şubesinde yönetim kurulunda görev yapmaktadır.

Alanında uzman kişilerden psikoterapi teknikleri ile ilgili birçok eğitim alan Elif BAYBUĞA; Psikoterapi Enstitüsü’nde Uzm. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ tarafından verilen “Bütüncül Psikoterapi” eğitimini (3 yıl süren ve 1080 saatlik bütün terapi ekollerini içeren teori, formülasyon ve süpervizyondan oluşan ileri düzey terapi eğitimi) tamamlamıştır.

Her danışanın ruhsal yapısının, ihtiyaç ve sorunlarının farklılığından dolayı, bütün terapi tekniklerinin entegrasyonu olan Bütüncül Psikoterapi yaklaşımını benimseyen BAYBUĞA; Dinamik Psikoterapiler ( Masterson, Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi v.b)  Bilişsel ve Davranışçı Terapi, Hümanistik ve Varoluşçu Terapi, Transaksiyonel Analiz (TA), Çözüm Odaklı terapi, Duygu Odaklı Terapi ve İlişkisel Terapi yöntemlerini uygulamaktadır. Ayrıca danışanın sorunu, kişilik yapısı ve isteğine göre de Hipnoz ve EMDR(Göz hareketleri duyarsızlaştırma-yeniden işleme) tekniklerini uygulamaktadır.

Sporda terapi çalışmalarını Beşiktaş Ataşehir Kartalları, Galatasaray Yaz okulları, Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Köylerinde psikodrama uygulamaktadır.

 • Kişilik Sorunları; narsisistik kişilik, borderline kişilik, şizoid kişilik, obsesif kompulsif kişilik
 • Kaygı Problemleri ;panik atak, obsesif kompulsif yapılar, sosyal fobi, basit fobiler, sınav kaygısı, performans kaygısı vb.
 • Eş ve İlişki Problemleri; iletişim problemleri, öfke ve çatışmanın kontrolünün sağlanamaması, destekleyici ve kapsayıcı ilişkinin kurulamaması, terk edilme korkusu, eşe bağımlı olma, cinsel hayattaki uyumsuzluk vb.
 • Bireysel Sorunlar ; boşluk duygusu, depresyon, yoğun suçluluk duyguları, yalnızlığa tahammül edememe, kararsızlık ve sorumluluk alamama, depresyon, dönemsel madde kullanma ihtiyacı
 • Çocuk bireysel ve çocuk psikodraması grupları
 • Ergen Bireysel Terapisi ve psikodrama yaşantı grupları
 • Yetişkin bireysel terapi ve psikodrama yaşantı gruplarını sürdürmektedir.

SEPI (Society for the Exploration of Psychotherapy Integration), İstanbul Psikoterapi Enstitüsü Anadolu Şubesi Yönetim kurulu üyesidir.

İletişim Tel:0505 077 18 73

psikoterapist.elifbaybuga@gmail.com

Aldığı Eğitimler:

 • İstanbul Üniversitesi Psikoloji 1995
 • Yeditepe Üniversitesi Yüksek Lisans 2011
 • Bütüncül Psikoterapi Eğitimi, Tahir ÖZAKKAŞ, Psikoterapi Enstitüsü
 • Hücum Terapisi Eğitimi- Tahir ÖZAKKAŞ- Psikoterapi Enstitüsü
 • Bilişsel davranışçı terapi- Psikoterapi Enstitüsü
 • Masterson Eğitimi- Psikoterapi Enstitüsü
 • Gelişimsel Kuram düzeyinde ilişkisel psikanaliz- Syyros D.Orfonos
 • İlişkisel Psikanalize Giriş- Lewis Aron
 • İstanbul Psikodrama Enstitüsü Psikodrama Grup Terapisi Eğitimi
 • Çocuk Psikodraması –Deniz Altınay
 • Oyun Terapisi
 • Bireysel Psikodrama- Neşe Karabekir
 • Kısa süreli Çözüm odaklı Terapı- Nevin Dölek
 • EMDR
 • Stresle Başa çıkabilme Eğitimleri
 • Ergen Psikolojisi
 • Çift Terapisi
 • Travma ile Başaçıkma teknikleri
 • Aile Danışmanlığı Eğitimi- Süleyman Demirel Üniversitesi.
 • Dışavurumcu Tekniklerle grup çalışması-Neşe Karabekir
 • Cinsel Terapi. Psikoterapi Enstitisü. Psikiyatrist Sema Yeşilyurt
 • Marmara Ünv. Psikodrama Yaşantı grubu süpervizyon uygulaması
 • Bağlanma teorisi -Paul HOLMES
 • ‘Psikosomatik  Psikodrama ve Kuşaklararası Yansımaları’ – Judith Teszary
 • Marcia Karp- Kate Kırıl, Deniz Altınay- Neşe Karabekir ‘Psikodrama da Rol’ yaz konferansı 2016
 • Bilişsel ve davranışçı terapi semineri- Mehmet Sungur
 • ‘Ergenlerin Okuldaki Görünümleri- Masterson Yaklaşımı’ sunumu XXXII. Sepi Kongresi
 • I. Ulusal Bütüncül Kongresinde ‘Psikoterapi İle Bütünleşen Beyin’ makalesini sunmuştur.

Uyguladığı Testler:

 • WISC-R Zeka Testi
 • Bier Cümle Tamamlama
 • Metropolitan Okul Olgunluk Testi
 • Çalışma Davranışı Ölçeği
 • Beck Depresyon
 • Good Enough Haris Zeka Testi
 • Gessel Gelişim Envanteri
 • Stanfort Binett
 • Sınav Kaygısı

Name:

Elif Baybuğa

Kurul:

Dernek Üyesi, Dernek Yönetimi