Hasan Turgut Erdoğan

hasanturguterdogan

EĞİTİMİ

Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (2004)

Yüksek Lisans(1): Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji, Ergenlerin Anksiyete Düzeylerinin Öfke Yönetimi Becerileri ve Öfkeyi İfade Tarzlarına Etkisi Danışman: Yrd. Doç Dr. Oğuz TAN (2015)

Yüksek Lisans(2): Dumlupınar Üniversitesi İşletme anabilim dalı İnsan Kaynakları Yönetimi, Tez Konusu: “Bireysel Kariyer Planlama ile Kişisel Başarı Arasındaki İlişkiye Yönelik Dumlupınar Üniversitesinde Bir Uygulama” Danışman: Prof. Dr. Abdullah YILMAZ (2009)

BİLİMSEL YAYIN:

“İlköğretim Öğrencilerinde Yaş, Cinsiyet ve Sosyo-Ekonomik Seviye Farklılıklarının Dikkat Düzeyine Etkileri” konulu araştırma raporu (Research Report)
(Doç. Dr. Ayşegül KÜÇÜK, Prof.Dr. Nazan DOLU, Psk Dnş./Uzm. Hasan T. ERDOĞAN) Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisinde yayınlandı.

ASKERLİK:

2010 yılında Kıbrıs’ta KTBK 28. Piyade Tümeni 61. Piyade Alayı’nda Rehberlik ve Danışma Merkezi Uzmanı/Psikolojik Danışman olarak takdir ve başarı ile tamamladı.

ÇALIŞMALARI:

+MEB hizmetiçi eğitim çalışmaları kapsamında Tütün, madde ve alkol bağımlılığı konusunda formatörlük eğitimi aldı.

+2011 26-30 Eylül tarihlerinde Milli Eğitim Bakanlığının “Suça karışan çocuklara yönelik danışmanlık tedbiri” çalışmaları kapsamında düzenlenen yarı yapılandırılmış Psikolojik Danışma uygulalamlarında eğitici eğitmeni olarak görev aldı.

+ Doç Dr. Ali ÖZTÜRK’ten temel drama eğitimi aldı.

+Klinik Psikoloji Enstitüsünde WISC-R uygulayıcı eğitimi aldı. (2013) Üsküdar Üniversitesinde Tıbbi Hipnoz Eğitimi Programına katıldı.

+Yine Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü Prof. Dr. Nevzat TARHAN tarafından kabul edildiği, Yrd. Doç. Dr. Oğuz TAN danışmanlığındaki KLİNİK PSİKOLOJİ Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlamıştır. (2015)

+CİSED Cinsel Terapi Eğitimini tamamlamıştır. (2016)

+Masterson Enstitüsü Türkiye, PSİKANALİZ eğitimi

Halen tutku ve aşkla bağlı olduğu Klinik Psikoloji bilim alanındaki çalışmalarına özveri ile devam etmektedir.

Name:

Hasan Turgut Erdoğan

Kurul:

Dernek Üyesi, Dernek Yönetimi