Özlem Ata

ozlemata2

•Evlilik Öncesi Aile Eğitimi,2013,Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
•Psikoeğitim,2016,meb
•Psikodrama,Abdülkadir Özbek Enstitüsü,2015,(halen)
•Bütüncül Psikoterapi – Teorik, Uz. Dr. Tahir Özakkaş, 2014-2015
MODÜLLER:
Bütüncül Psikoterapiye Giriş
İnsanın Biyolojik ve Psikolojik Yapısı
İnsanın Psikoseksüel ve Psikotoplumsal Gelişim Evreleri
Bütüncül Psikoterapi ve Temel Kuramlar
Betimleyici Kuram ve DSM IV
Davranışçı ve Bilişsel Kuramları
Dürtü Çatışma Kuramı
Ego Psikolojisi
Nesne İlişkileri Kuramı
Masterson’un Terk Edilme Depresyonu Kuramı
Kendilik Kuramı
Transaksiyonel Analiz (TA) ve Varoluşçuluk Kuramları
DSM IV Psikiyatrik Hastalıklar
Zihinselleştirme Kuramı
Kendilik Bozuklukları ve Nörobiyolojik Kuram
İlişkisel Psikoterapi
Aktarım Odaklı Psikoterapi
Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi
Çift ve aile terapisi
Grup Terapisi
Hipnoterapi
•Bütüncül Psikoterapi – Formülasyon, Uz. Dr. Tahir Özakkaş, 2016
MODÜLLER:
Kişilik Bozuklukları
Şizoid, Şizotipal ve Paranoid Kişilik Bozuklukları
Narsisistik Kişilik Bozukluğu
Borderline Kişilik Bozukluğu
Antisosyal ve Histrionik Kişilik Bozuklukları
Bağımlı ve Çekingen Kişilik Bozuklukları
Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu
Pasif agresif ve Self Defeating (Kendini heder eden) Kişilik Bozuklukları
Masterson ve Aktarım Odaklı Terapi Yaklaşımına göre Kişilik Bozuklukları
•Gelişimsel Kuram Zemininde İlişkisel Psikanaliz,Sypros D. Orfanos, 2016
•Cinsel Terapi, Sema Yeşilyurt, Bütüncül Psikoterapi Derneği, 2016

Name:

Özlem Ata

Kurul:

Dernek Üyesi, Dernek Yönetimi